سهم الشرکه طرفین در قرارداد مشارکت در ساخت

  • تاریخ ارسال

    12 آبان 1398
  • تعداد بازدید

    945 بازدید
  • تعداد نظرات

    0

سهم الشرکه طرفین در قرارداد باید بیان شود تا از بروز اختلافات در آینده جلوگیری شود ولی این سهم الشرکه چگونه محاسبه می‌شود؟
برای محاسبه سهم الشرکه طرفین باید ابتدا آورده هر یک از طرفین قیمت گذاری شده و سپس قیمت مقرر تقسیم بر ارزش کل پروژه ( ارزش کل سرمایه گذاری) شود.

مشاهده ی ادامه