آموزش مشاور املاک: تنظیم قرارداد خرید

  • تعداد پسندها

    0
  • تعداد بازدید

    1332
  • تعداد نظرات

    0

تنظیم مبایعه نامه با توجه به ماهیت آن مهمترین و اساسی ترین بخش در آموزش مشاور املاک است و در واقع نتیجه کار مشاور، بازاریابی و برگزاری نشست با طرفین معامله است. یک مشاور حرفه ای در شغل مشاور املاک باید موارد ذیل را درتنظیم قرارداد بررسی و مدنظر قرار دهد.

تنها پس از احراز هویت طرفین معامله از طریق بررسی اصل مدارک شناسایی اقدام به تنظیم قرارداد نماید.
اگر طرفین معامله وارث باشند ابتدا وضعیت حصر وراثت روشن شده و سپس مشخصات تمام وراث در قرارداد ذکر گردد.
ابتدا تمام صفحات سند (در سندهای قدیمی) را بررسی و در صورت وضعیت در رهن یا بازداشت سند و یا مخدوش بودن سند قبل از تنظیم قرارداد نسبت به استعلام سند اقدام نماید.
چنانچه هر یک از طرفین توسط وکیل مورد معامله را انجام می دهند ابتدا باید وکالتنامه، احراز هویت وکیل و ارتباط وکالتنامه با مورد وکالت مشخص شده و پس از دریافت استعلام وکالتنامه نسبت به تنظیم قرارداد اقدام نماید.
مشخصاتی همانند استعلام کدپستی ملک مورد معامله، مطابقت تاریخ تنظیم قرارداد با واقعیت و اخذ کد رهگیری از سیستم، درج مشخصات مورد معامله و استعلام از سازمانهای ذیربط، پلاک ثبتی اصلی، فرعی، شماره بخش و سریال سند و سایر اطلاعات مورد نیاز باید طبق مدارک و مستندات و استعلامات اخذ شده در قرارداد ثبت شود.
طرفین باید تاریخ مشخصی را جهت مراجعه به دفترخانه و نقل و انتقال ملک به صورت رسمی تعیین کنند و وجه التزام جهت عدم حضور و یا دیرکرد تعریف گردد.
موارد مرتبط با حق فسخ قرارداد از سوی طرفین، شرایط فسخ و جبران خسارت های ناشی از فسخ باید در قرارداد گنجانده شده و در نهایت با تائید و امضای قرارداد توسط طرفین معامله و شاهدان، دفتر مشاور املاک قرارداد را مهر و امضا می نماید.
در پایان باید گفت که یک فرد که اصول آموزش مشاور املاک حرفه ای را به خوبی فرا گرفته می داند که اعتبار و اطمینان به شخص مشاور و بنگاه در اولویت قرار دارد و با در نظر گرفتن کلیه موارد حقوقی طرفین معامله در تنظیم قرارداد سعی در اتمام معامله به بهترین نحو ممکن دارد.

اخبار مشــابه

دیدگاه و نظرات

نظر خود را وارد کنید

نقل و قول / پاسخ به :